Novinky

Ceník služeb na úseku požární ochrany

Aktuální ceník služeb platný od 08. 03. 2022

Kliknutím na popis se Vám zobrazí nová stránka s detailním informacemi nabízené služby.

Nabídka služeb na úseku požární ochrany JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY:

ŽÁDNÉ SKRYTÉ NAVYŠOVÁNÍ CENY!

V ceně provedených kontrol je započítána práce, štítky, plomby a protokoly o kontrole provozuschopnosti (ke konečné ceně připočítejte pouze cenu dopravy a náklady na předání revizních zpráv, viz záložka doprava)!

Revize a kontrola hasicích přístrojů

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize hasicího přístroje

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 100 a více ks

140 Kč,-  40,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 10 – 99 ks

140 Kč,-  60,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 4 – 9 ks

140 Kč,-   80,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 1 – 3 ks * V případě objednání jako samostatné služby – cena od 250 Kč/ks

140 Kč,-   120,- Kč/ks *

Zákonná roční revize pojízdného a přívěsného hasicího přístroje

150 Kč/,- od 90,- Kč/ks

Periodická kontrola HP

Periodická kontrola přenosného hasicího přístroje

500 Kč,-  450,- Kč/ks

Periodická kontrola pojízdného hasicího přístroje

500 Kč,- od 350,- Kč/ks

Oprava hasicího přístroje

Oprava (drobná) hasicího přístroje

20 Kč,- od 10,- Kč/ks

Plnění hasicího přístroje

Plnění hasicího přístroje (mimo součást periodické kontroly)

450 Kč,- od 220,- Kč/ks

Ekologická likvidace hasicího přístroje

Ekologická likvidace všech typů hasicích přístrojů

150 Kč,- od 100,- Kč/ks

Revize a kontrola požárních hydrantů

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárního hydrantu

Roční revize nástěnného požárního hydrantu, 20 a více kusů

90 Kč,-  80,- Kč/ks

Roční revize nástěnného požárního hydrantu, 4 – 19 kusů

140 Kč,-  100,- Kč/ks

Roční revize nástěnného požárního hydrantu, 1 – 3 kusů * V případě objednání jako samostatné služby – cena od 250 Kč/ks

160 Kč,-  140,- Kč/ks *

Roční revize podzemního a nadzemního hydrantu

150 Kč/,- od 90,- Kč/ks

Periodická zkouška hadic

Periodická tlaková zkouška hadic D25 (1 x za 5 let)

500 Kč,- od 100,- Kč/ks

 Příslušenství

Hadice D25 – 20 m (včetně plastových spojek) 

1 000 Kč,- 850,- Kč/Ks

Proudnice plastová neuzavíratelná

290 Kč,- 130,- Kč/Ks

Revize a kontrola požárních klapek

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárních klapek

 Revize požárních klapek  50 a více kusů

150 Kč,- 100,- Kč/ks

Revize požárních klapek  10 – 49 ks

150 Kč/,- 120,- Kč/ks

Revize požárních klapek  1 – 9 ks

 200,- Kč/ks

Revize požárních ventilů

 Revize požárních ventilů  50 a více kusů

150 Kč,- 60,- Kč/ks

Revize požárních ventilů  10 – 49 ks

150 Kč/,- 80,- Kč/ks

Revize požárních ventilů  1 – 9 ks

150,- Kč/ks

Revize stěnových uzávěrů

 Revize stěnových uzávěrů  50 a více kusů

150 Kč,- 60,- Kč/ks

Revize stěnových uzávěrů 10 – 49 ks

150 Kč/,- 80,- Kč/Ks

Revize stěnových uzávěrů 1 – 9 ks

150,- Kč/ks

Revize a kontrola nouzového osvětlení

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize nouzového osvětlení

Roční revize nouzového osvětlení      100 a více kusů

60 Kč,- 30,- Kč/Ks

Roční revize nouzového osvětlení            10 – 99 kusů

60 Kč,- 40,- Kč/Ks

Roční revize nouzového osvětlení            1 – 9 kusů

60,- Kč/Ks

 Revize a kontrola požárních dveří

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárních dveří

Roční revize požárních dveří (bez funkčního vybavení) 100 a více kusů

90 Kč,-  25,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří (bez funkčního vybavení) 10 – 99 kusů

 90 Kč,-   od 30,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří (bez funkčního vybavení) 1 – 9 kusů

90,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří vybavených samouzavíracím zařízením 100 a více kusů

120 Kč/,-  30,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří vybavených samouzavíracím zařízením 10 – 99 kusů

 120 Kč,-   50,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří vybavených samouzavíracím zařízením 1 – 9 kusů

120,- Kč/Ks

 Revize a kontrola požárních ucpávek

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárních ucpávek

Roční revize požárních ucpávek          100 a více kusů

90 Kč,- od 20,- Kč/Ks

Roční revize požárních ucpávek                10 – 99 ks

90 Kč/,- 40,- Kč/Ks

Roční revize požárních ucpávek                1 – 9 ks

90,- Kč/Ks

Minimální fakturace: 700 Kč

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Stanovení zabezpečení organizace PO (směrnice)

od 800,- Kč

Začlenění podle požárního nebezpečí

od 500,- Kč

Požární řád pracoviště

od 200,- Kč

Požární evakuační plán – dle složitosti

od 1000,- Kč

Dokumentace zdolávání požárů – operativní karta

od 1000,- Kč

Požární poplachové směrnice

od 200,- Kč

Řád ohlašovny požárů

od 200,- Kč

Tematický plán a časový rozvrh školení (samostatný dokument – bez školení)

od 300,- Kč

Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy PPH (samostatný dokument – bez školení)

od 300,- Kč

Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky (samostatný dokument – bez školení)

od 400,- Kč

Zpracováni posouzení požárního nebezpečí

(cena je stanovena až po provedené bezpečnostně-požární prohlídce objektu – areálu).

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Vedoucí zaměstnanci

1-5 ved. zaměstnanců

400,- Kč/osoba 300,- Kč/osoba

6-10 ved. zaměstnanců

350,- Kč/osoba 250,- Kč/osoba

nad 10 ved. zaměstnanců

300,- Kč/osoba 200,- Kč/osoba

Zaměstnanci

1-10 zaměstnanců

200,- Kč/osoba 150,- Kč/osoba

11-20 zaměstnanců

180,- Kč/osoba  120,- Kč/osoba

21-30 zaměstnanců

160,- Kč/osoba  100,- Kč/osoba

nad 30 zaměstnanců

140,- Kč/osoba 80,- Kč/osoba

Odborná příprava preventivně požárních hlídek (PPH)

1-5 zaměstnanců

400,- Kč/osoba 300,- Kč/osoba

6-10 zaměstnanců

350,- Kč/osoba 250,- Kč/osoba

nad 10 zaměstnanců

300,- Kč/osoba 200,- Kč/osoba

Odborná příprava preventistů 

 1-5 preventistů

500,- Kč/osoba 400,- Kč/osoba

Speciální kombinovaný balíček školících produktů

Odborná příprava preventivně požárních hlídek + školení osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době + školení osob na Řád ohlašovny požáru. V případě školení nad 5 osob, Vám zdarma vypracujeme tematické plány školení a odborné přípravy

450,- Kč/osoba 250,- Kč/osoba

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Preventivní požární prohlídka objektu

„Bez zvýšeného požárního nebezpečí“

1000 Kč,- od 500 Kč,-

Preventivní požární prohlídka objektu

„Se zvýšeným požárním nebezpečím“

2500 Kč/,- od 1 000 Kč

Preventivní požární prohlídka objektu

„S vysokým požárním nebezpečím“

6000 Kč,- od 2500 Kč,-

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Požární dohled – Společenské a kulturní akce

Zajištění požárního dohledu prostřednictvím profesionální tří členné požární hlídky (včetně zpracování a předání dokumentace oprávněné osobě organizátora).

1000 Kč,- od 500 Kč,-/hod. - kompletní hlídka 

Požární hlídka – Nefunkční PBZ

Zajištění požárního dohledu prostřednictvím OZO v PO

400 Kč,- 300,- Kč/hod

Zajištění požárního dohledu prostřednictvím technika PO 

350 Kč,- 250,- Kč/hod

Cena dopravy po Praze: 400 Kč/návštěva

Cena dopravy Středočeský kraj: 500 Kč/návštěva

Minimální fakturace: 700 Kč

Poradenská, konzultační a jiná činnost (objednána jako samostatná služba):

Osoby odborně způsobilé od 300 Kč/hod

Uvedená ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH!

Pojištění odpovědnosti

Služby máme pojištěny komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.

Nejste spokojeni se současným dodavatelem služeb? Obraťte se na nás.

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.