Novinky

Hasicí přístroj – jaký zakoupit?

Kladete si otázku jaký hasicí přístroj zakoupit například do rodinného domu nebo do strojovny výtahu v bytovém domě?

Odpověď je nasnadě. Hasicí přístroje musí být (mimo jiné) v budovách, jejichž stavba byla schválena po 1. červenci 2008. Počet, druh a minimální požadavky na hasební schopnost musí splňovat požadavky Vyhlášky MV 23/2008 sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb.

Pro lepší orientaci jsme Vám do tabulky zapracovali, jak jednotlivá nařízení uváděné vyhlášky, tak konkretní návrhy požadovaných typů hasicích přístrojů:

V jednotlivých garážích rodinného domu musí být jeden přenosný hasicí přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B pro každý samostatně oddělený prostor (stání).

V bytovém domě na chodbách a ve sklepech musí být jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2, další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů.

Při koupi hasicího přístroje vybírejte prověřeného českého nebo zahraničního výrobce!

V eShopu Požární prevence prodáváme pouze kvalitní hasicí přístroje vyrobené renomovanými českými firmami, jako je společnost Kovoslužba hasicí přístroje a.s. a Albeco spol. s.r.o.

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.