Pěnové hasicí přístroje

 

 

 
Pěnové hasicí přístroje je možno používat pro různé třídy požárů:

 
– zejména jsou vhodné pro hašení požáru pevných organických látek
– pro hašení hořlavých kapalin s výjimkou éteru, lihu apod.

 
Přístroje se nesmí používat při hašení požáru:

 
– lehkých kovů,
– elektrického zařízení pod napětím.

 

 

 

Zobrazení jediného výsledku