Novinky

Přenosné hasicí přístroje – umístění a použití

Věcné prostředky PO – druhy hasících přístrojů jejich umístění a použití.

Hasicí přístroje se umísťují, tak aby byly snadno viditelné a volně přístupné;

je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasící přístroje umístit i do skrytých prostor.

Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.
Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Podle použitého hasiva jsou hasicí přístroje:

Práškové – jsou plněné hasicím práškem.

Práškový hasicí přístrojPoužití HASÍCÍCH PRÁŠKŮ:

– jsou vhodné pro prostorové nasazení při požáru plynů nebo hořlavých kapalin
– používají se i k hašení dřeva, gumy a jiných tuhých hořlavých látek
– jsou velice účinné v archivech, galeriích a podobných prostorách.

Nevhodné k hašení:

– sypkých hořlavých hmot, kde hrozí nebezpečí rozfoukání a vytvoření místně výbušné koncentrace.

Jejich nevýhodou je znečištění jemných mechanických zařízení a citlivých elektronických zařízení.

Pěnové – jsou plněné vodním roztokem pěnidla.Pěnový hasicí přístroj

Hasicí PĚNY je možno používat pro různé třídy požárů:

– zejména jsou vhodné pro hašení požáru pevných organických látek
– pro hašení hořlavých kapalin s výjimkou éteru, lihu apod.

PĚNA se nesmí používat při hašení požáru:

– lehkých kovů,
– elektrického zařízení pod napětím.

Vodní – jsou plněné vodou s chemickými přísadami (smáčedlem).Vodní hasicí přístroj

VODA se používá hlavně při hašení požáru:

– tuhých organických látek hořících plamenem nebo žhnutím,

v uzavřených prostorách,

VODA se nesmí používat při hašení požáru:

– lehkých a alkalických kovů,
– elektrického zařízení pod napětím,
– při hašení látek kde vzniká nebo se dá předpokládat teplota větší,

než 1800 stupňů celsia (nebezpečí rozkladu vody na vodík a kyslík a nebezpečí exploze).

CO2 – jsou plněné oxidem uhličitým.Sněhový hasicí přístroj

Oxid uhličitý se používá:

-k hašení elektrického zařízení pod napětím

Nedoporučuje se používat k hašení:

– sypkých hořlavých hmot (nebezpečí rozfoukání a vytvoření místně výbušné koncentrace),
– plošných požárů.

Při použití CO2 jako hasicího prostředku v uzavřených prostorách je nutno zachovávat opatrnost vzhledem k jeho škodlivému účinku na lidský organismus. Při vysokých koncentracích způsobuje oxid uhličitý smrt zadušením.

 

Plynové halonové – jsou plněné kapalnými chemikáliemi, např. plynem FM100.Obrázek1

Jedná se o sloučeniny uhlíku s vodíkem, ve kterých jsou atomy vodíku částečně nahrazeny atomy halonových prvků (F, Cl, Br, J).

Jedná se o velice účinné hasicí látky, které vlivem teploty, rozkládají a velice účinně zpomalují chemickou reakci v pásmu hoření až k jejímu zastavení.

Halony jsou velmi účinné pro:

– hašení hořlavých kapalin, ale i jiných hořlavých látek
– především ve spojové a výpočetní technice a také v prašných prostředích, kde vzniká nebezpečí samovolného výbuchu.

Použití pákového hasicího přístroje:

U pákových hasicích přístrojů je nutno nejprve vyndat pojistku /kolíček/, slouží k zamezení pohybu pákového mechanismu. Tyto přístroje se zprovozní stisknutím obou pák k sobě. Před stisknutím pákového mechanismu je třeba uchopit hadici a nasměrovat ji na oblast požáru.

hašení
oheň

Použití nevhodného přístroje může mít i tragické následky, např. při zásahu u požáru el. zařízení pod proudem!

Vyhláška 246/2001 Ministerstva vnitra nám stanoví, že fyzické a právnické osoby mají povinnost provádět revizi hasicích přístrojů nejméně jednou ročně. A to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení.

Revize hasicích přístrojů

Zákonná roční revize a periodická zkouška hasicího přístroje

V návaznosti na požadavek vyhlášky MV ČR č. 246/2001, provádíme roční kontroly provozuschopnosti všech typů hasicích přístrojů.

Dále provádíme periodické zkoušky, při kterých se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu.

Na závěr revize a periodické zkoušky vystavujeme protokol o provozuschopnosti hasicího přístroje a protokol o provedené periodické zkoušce hasicího přístroje.

Protokoly o provedených kontrolách vystavujeme ZDARMA.

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize hasicího přístroje

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 100 a více ks

140 Kč,-  40,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 10 – 99 ks

140 Kč,-  60,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 4 – 9 ks

140 Kč,-   80,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 1 – 3 ks * V případě objednání jako samostatné služby – cena od 250 Kč/ks

140 Kč,-   120,- Kč/ks *

Zákonná roční revize pojízdného a přívěsného hasicího přístroje

150 Kč/,- od 90,- Kč/ks

Periodická kontrola HP

Periodická kontrola přenosného hasicího přístroje

500 Kč,- od 450,- Kč/ks

Periodická kontrola pojízdného hasicího přístroje

500 Kč,- od 950,- Kč/ks

Oprava hasicího přístroje

Oprava (drobná) hasicího přístroje

20 Kč,- od 10,- Kč/ks

Plnění hasicího přístroje

Plnění hasicího přístroje (mimo součást periodické kontroly)

450 Kč,- od 220,- Kč/ks

Ekologická likvidace hasicího přístroje

Ekologická likvidace všech typů hasicích přístrojů

150 Kč,- od 100,- Kč/ks

Cena dopravy po Praze: 300 Kč/návštěva

Cena dopravy Středočeský kraj: 400 Kč/návštěva

Minimální fakturace: 700 Kč

Napište Váš dotaz

 

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.