Novinky

Outsourcing požární ochrany

Smluvní zajištění služeb na úseku požární ochrany

Přenechte nám Vaše povinnosti na úseku požární ochrany!

Neztrácejte peníze a čas činnostmi, které pro Vás můžeme zajistit kvalitněji a levněji! 

 

Outsourcing PO

Smluvní zajštění PO

Smluvní zajištění služeb může obsahovat níže uvedené činnosti odborně způsobilých osob:

Oproti jednorázovému zajištění některé z požadovaných služeb má Outsourcing mnoho výhod.

Jednou z nich je ta, že v případě jakýchkoliv problému týkajících se požární ochrany, například vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, event. v případě kontroly HZS, jsme dle smlouvy Objednateli plně k dispozici.

Další neméně důležitou výhodou je fakt, že se Objednatel nemusí starat, např. o termíny školení, prohlídek, cvičných poplachů nebo revizí věcných prostředků požární ochrany. Veškeré termíny nasmlouvaných činností pohlídáme za Vás a spolu s Vaší kontaktní osobou zajistíme jejich zákonné plnění.

Předmětem smlouvy jsou vždy činnosti, které si sami vyberete v návaznosti na Vaše a legislativní požadavky.

Neplatíte žádné jednorázové částky, např. za kompletní zpracování dokumentace požární ochrany. Smluvní cena za poskytování služeb je rozvržena do měsíčních plateb celkového smluvního zajištění požadovaných služeb.

Outsourcing (smluvní zajištění služeb) je určeno všem právnickým a podnikajícím osobám, kteří v rámci své podnikatelské činnosti musí plnit zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Smluvní zajištění služeb je vhodné, například pro:

vlastníky a správce obchodních, administrativních a multifunkčních center,

sdružení a svazy bytových družstev,

obchodní řetězce ….

Zkrátka pro všechny, kterým se nevyplatí jednorázové zajištění technicko organizačních činností a revizních služeb na úseku požární ochrany.

zároveň těm provozovatelům, kteří  chtějí mít jistotu, že při jejich provozované činnosti nedojde k zanedbání některé ze zákonných povinností na úseku PO.

Smluvní cena je odvislá od celkového rozsahu zajišťování požadovaných služeb.

Napište Váš dotaz

 

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.