Sněhové hasicí přístroje

 

 

 
Sněhové hasicí přístroje se používají:
 
– k hašení elektrického zařízení pod napětím

 
Nedoporučuje se používat k hašení:

 
– elektrického zařízení pod napětím.
– sypkých hořlavých hmot (nebezpečí rozfoukání a vytvoření místně výbušné koncentrace),
– plošných požárů.

 
Při použití CO2 jako hasicího prostředku v uzavřených prostorách je nutno zachovávat opatrnost vzhledem k jeho škodlivému účinku na lidský organismus. Při vysokých koncentracích způsobuje oxid uhličitý smrt zadušením.

 
Dusík lze s úspěchem použít pro hašení požáru v menších uzavřených prostorách.