Novinky

Speciální slevové akce pro rok 2014

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS DÁRKOVOU AKCI „ZIMA 2015″ –  JIŽ BRZY.

U nás Vám dáme slevu v každém ročním období!

Po ukončené slevové akci „ZIMA 2014“, která byla zaměřena na slevu online kurzů školení požární ochrany pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance, slevové akci „JARO 2014“ a dárkové akci „LÉTO 2014„.

Přicházíme opět se slevovou akcí – tentokrát zaměřenou na prezenční formy školení požární ochrany.

Slevová akce podzim 2014

V této mimořádné nabídce pro Vás zajistíme zákonná školení požární ochrany jak zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, tak i osob zařazených do preventivních požárních hlídek, osob zajištující povinnosti na úseku požární ochrany v mimopracovní době a preventistů požární ochrany.

Školení požární ochrany probíhá v souladu se schválenými tematickými plány a časovým rozvrhem školení (pokud nemáte zpracovány vlastní předepsané podklady? Tak Vám ZDARMA můžeme dodat universální, v kterých jednotlivé body přizpůsobíme Vaší provozované činnosti).

Výuka se skládá z prezentační části (teoretické části) a z praktické části.

Znalosti ověřujeme buď formou testových otázek, nebo pohovorem se školenými účastníky.

Školit vás budou ve Vámi určeném termínu a ve Vašich prostorách profesionální lektoři (odborně způsobilé osoby v požární ochraně) vybavení odbornými znalostmi a s příslušným technickým vybavením. (notebook, projektor ….).

Službu školení požární ochrany máme pojištěnou komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.

Cena školení v akci od 27. 09. – 21. 12. 2014

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Vedoucí zaměstnanci

1-5 ved. zaměstnanců

400,- Kč/osoba 210,- Kč/osoba

6-10 ved. zaměstnanců

350,- Kč/osoba 175,- Kč/osoba

nad 10 ved. zaměstnanců

300,- Kč/osoba 140,- Kč/osoba

Zaměstnanci

1-10 zaměstnanců

200,- Kč/osoba 105,- Kč/osoba

11-20 zaměstnanců

180,- Kč/osoba  84,- Kč/osoba

21-30 zaměstnanců

160,- Kč/osoba  70,- Kč/osoba

nad 30 zaměstnanců

140,- Kč/osoba 56,- Kč/osoba

Odborná příprava preventivně požárních hlídek (PPH)

1-5 zaměstnanců

400,- Kč/osoba 210,- Kč/osoba

6-10 zaměstnanců

350,- Kč/osoba 175,- Kč/osoba

nad 10 zaměstnanců

300,- Kč/osoba 140,- Kč/osoba

Odborná příprava preventistů 

 1-5 preventistů

500,- Kč/osoba 280,- Kč/osoba

Speciální kombinovaný balíček školících produktů

Odborná příprava preventivně požárních hlídek + školení osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době + školení osob na Řád ohlašovny požáru. V případě školení nad 5 osob, Vám zdarma vypracujeme tematické plány školení a odborné přípravy

450,- Kč/osoba 175,- Kč/osoba

Paušální cena dopravy je 200 Kč na území hl. města Prahy nebo 400 Kč na území Středočeského kraje.

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

c) nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany,

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

d) nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku podle § 13 odst. 1,

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.