Novinky

Audit požární ochrany

Prvním krokem k vytvoření nebo aktualizaci systému zabezpečení požární ochrany ve Vaší společnosti je provedení auditu.

Audit požární ochrany

Audity ověřujeme plnění legislativních požadavků na úseku požární ochrany.

V jeho průběhu Vám sdělujeme návrhy opatření, které vedou k odstranění odchylek od žádoucího stavu zabezpečení PO.

Vstupní audity na rozdíl od preventivních požárních prohlídek provádíme ZDARMA!

V případě zájmu? Vám nabízíme i další placené služby, jako je vypracování písemné zprávy o provedení auditu PO a samozřejmě i služby, díky kterým předložené návrhy zrealizujeme, například:

Vstupní audit požární ochrany – Zdarma*

  1. Po předchozí dohodě k Vám přijedeme a zhodnotíme stav zabezpečení požární ochrany Vaši provozované činnosti.
  2. Při auditu kontrolujeme způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřujeme doklady o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Zároveň provádíme kontrolu rozmístění a funkčnosti hasicích přístrojů a instalovaných požárně bezpečnostních zařízení.
  3. V průběhu auditu Vám sdělujeme návrhy opatření, které vedou k odstranění odchylek od žádoucího stavu zabezpečení požární ochrany.
  4. *Audit neobsahuje písemnou zprávu o jeho provedení. Zákazníkům je účtována pouze cena dopravy (záložka ceník).

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Vstupní audit požární ochrany

Provedení vstupního auditu zabezpeční požární ochrany OZO PO nebo technikem PO

od 1 500 Kč,-/hod ZDARMA

Písemná zpráva

od 700,. Kč

 

K níže uvedeným cenám je potřeba pouze přičíst celkové paušální náklady na dopravu, předání příslušných protokolů a faktur (osobní, elektronické nebo doporučeně prostřednictvím ČP).

Viz ceník služeb.

§ 76 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

(1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

b) neprovádí pravidelně kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany nebo neodstraňuje zjištěné závady,

Napište Váš dotaz

 

Audit požární ochrany provádíme přímo v prostorách, které užíváte nebo vlastníte, a kde zároveň vykonáváte vaší podnikatelskou činnost.

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.