Novinky

AKCE – Roční kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů za 30 Kč/ks

AKCE UKONČENA 10. 08. 2014

Roční kontroly provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů provádíme již od 25 Kč/ks.

Online rezervace revize hasicích přístrojů

V návaznosti na požadavek Vyhlášky MV 246/2001 Sb. je povinností všech právnických a podnikajících fyzických osob provádět nejméně jednou za rok kontroly hasicích přístrojů, a to v rozsahu a způsobem stanovenými právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce, po každém jejich použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jejich provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození).

 

kontrola HPV  období od 09. 06. – 09. 08. 2014 Vám v dohodnutém termínu zajistíme provedení roční kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů revizním technikem s příslušným oprávněním, dlouhodobou praxí a s pojištěním, za NEJLEPŠÍ KONEČNOU CENU na trhu – 30 Kč/ks!

V ceně provedené kontroly je:

  • písemný protokol o jejím provedení,
  • plomba spouštěcí armatury,
  • a kontrolní štítek umístěný na hasicím přístroji.

Paušální cena dopravy je 200 Kč na území hl. města Prahy nebo 400 Kč na území Středočeského kraje.

Revizní technici vlastní oprávnění vydané Sdružením výrobců hasicích přístrojů k provádění pravidelných kontrol přenosných a pojízdných hasicích přístrojů značek:

Hastex & Haspr s.r.o, Tepostop s.r.o Přelouč, Pardubice-Srch, Pyrokontrol s.r.o, Kodreta Myjava a Kodreta Štefanov s.r.o.

U ostatních výrobců jsme důkladně proškoleni na obsah jejich průvodní dokumentace.

Znalost legislativních a normativních požadavků mohou doložit osvědčením o odborné způsobilosti technika požární ochrany nebo osvědčením o odborně způsobilé osoby v PO.

V případě potřeby Vám rovněž zajistí drobné nebo servisní opravy a provedení tlakové zkoušky neprovozuschopných hasicích přístrojů.

Cena za provedené úkony nad rámec nabídky je VŽDY předem konzultována s Objednatelem služby nebo jeho oprávněnou osobou.

Nabízená služba je pojištěna komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.

V případě objednávky roční kontroly více jak 100 ks hasicích přístrojů je Objednateli automaticky poskytnuta sleva ve výši 10 procent z celkové ceny objednávky.

Pro objednání služby nebo poskytnutí bližších informací nás neváhejte kontaktovat.

Reference

V regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Revize provádíme VŽDY s platným oprávněním a pojištěním odpovědnosti vztahující se k technicko - organizační činnosti v požární ochraně.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.